ABDÜLHAMİD HAN’IN SAĞLIK, EĞİTİM VE SOSYAL HAYATA BAKIŞI

0
488 views

 

Darulaceze Başkanlığı, “Darülaceze’nin Kurucusu Sultan Abdülhamid Han Dönemine Bakışlar” başlığıyla, Sultan II. Abdülhamid’in sosyal hayata bakışını ele alan bir sempozyum düzenliyor.  16 Nisan 2013 Cumartesi günü 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda Sultan II. Abdülhamid Han’ın Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hayata bakışı ele alınacak.
Sempozyum programı şu şekilde:

I. DARÜLACEZE
SEMPOZYUMU
DARÜLACEZE’NİN KURUCUSU
SULTAN II. ABDÜLHAMİD
DÖNEMİNE BAKIŞLAR
(Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hayat)
16 Nisan 2016 İSTANBUL
Program
9.30-10.00 Kayıt
10.00-10.30 Açılış
Protokol konuşmaları
Hamza Cebeci, Darülaceze Başkanı
Prof. Dr. Recep Güloğlu, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Vasip Şahin, İstanbul Valisi
Ebubekir Şahin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşteşarı
Darülaceze Tanıtım Filmi Gösterimi

10.30-12.00
1. Oturum
II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNE BAKIŞ
Prof. Dr. Cezmi Eraslan
İstanbul Üniversitesi
II. Abdülhamid’in Devraldığı Miras
Prof. Dr. Azmi Özcan
Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi E. Rektörü
II. Abdülhamid Döneminde Avrupa
Yard.Doç.Dr. Şamil Mutlu
İstanbul Üniversitesi
II. Abdülhamid Döneminde Eğitim 
Prof.Dr. Arzu Terzi
İstanbul Üniversitesi
II. Abdülhamid ve Hanedanın Ziyneti

14:00-15:20
2. Oturum
SANAT – EDEBİYAT- SAĞLIK – SOSYAL POLİTİKALAR
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk
İstanbul Üniversitesi
II. Abdülhamid Döneminde Sansür
Prof. Dr. Fazlı Arslan
İstanbul Üniversitesi
II.Abdülhamid Döneminde Türk Musikisi
Prof. Dr. Ali Rıza Abay
Yalova  Üniversitesi Rektör Yard.
Abdülhamid Dönemi Sosyal Politikaları
Aydın Çakmak
İstanbul Üniversitesi
II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri
15:15-15:30
Sonuç ve Değerlendirme
Yüksek Mimar Hamza Cebeci Darülaceze Başkanı – Prof. Dr. Cezmi Eraslan

düzenleme kurulu
Yüksek Mimar Hamza Cebeci
Prof. Dr. Cezmi Eraslan
Mimar Ahmet Malatyalı
Araştırmacı Yazar Nevzat Özkaya

bİlİm kurulu
Prof. Dr. Mahmut Ak
Prof. Dr. Azmi Özcan
Prof. Dr. Cezmi Eraslan
Prof. Dr. Arzu Terzi
Prof. Dr. Ali Rıza Abay

Amaç
Dünyada artan yaşlı nüfusun sorunlarının çözümü için yaşlılara yönelik farklı hizmet sektörleri ve bakım modelleri gelişmiştir. Örneğin, kurumsal bakım bunların içinde en yaygın ve gelişmiş olanıdır. Türkiye’deki yaşlı nüfusun sadece %1’lik bir kısmı kurumsal bakıma tabi olsa da özellikle toplam huzurevlerinin %35’nin ve onların toplam sakinlerinin %37,9’unun İstanbul’da bulunması kırın yanı sıra kent eksenli çalışmaların da yapılmasını zorunlu hale getirmektedir.
İşte tamda bu noktada Sultan II. Abdülhamid Han’ın geliştirmiş olduğu Darülaceze Modeli büyük bir önem arz etmektedir. Bu öneme binaen Dürülaceze Başkanlığı ile İstanbul Üniversitsi tarafından DARÜLACEZE’NİN KURUCUSU  SULTAN II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNE BAKIŞLAR (Sağlık, Eğitim ve Sosyal Hayat)   Sempozyumu düzenlenecektir.

DARÜLACEZE
Darülaceze’nin kuruluş süreci 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’na kadar uzanmaktadır. Bu savaşın ardından, göçler başlamış 1877-79 arasında İstanbul’a dört yüz bine yakın göçmen gelmiştir. Sokaklarda evsiz, barksız, hasta, kimsesiz çocuk ve dilenciler artmıştır.
İstanbul’daki dilencileri, sokaklarda başıboş gezen kimsesiz çocukları, cami avlusunda yatan kimsesiz muhtaçları bir araya toplayıp ıslah ederek sanat sahibi yapmak, kimsesizlerin son ömürlerini huzur içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla zamanın Padişahı II. Abdülhamid Han, bir Darülaceze kurulmasını ferman ile emir buyurmuştur. Bu ferman sonrası oluşturulan komisyonun tetkikleri neticesinde, Darülaceze’nin Okmeydanı’nda kurulmasının muvafık olacağı ve inşaatının 72.000 altın liraya çıkabileceğini padişaha arz etmişlerdir. Bunun üzerine Darülaceze’nin Okmeydanı’nda inşasına başlanması Padişahın 25 Mart 1306 (6 Nisan 1890) tarihli fermanı ile emir buyrulmuş ve bu ferman 30 Mart 1306 (11 Nisan 1890) tarihli Resmî Tebliğ ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sultan Abdülhamid Han, Darülaceze’nin kuruluş masraflarını karşılamak üzere 7.000 altın lira kıymetindeki eşyasını hediye etmiş, 10.000 altın lira da nakit olarak bağışlamıştır. Ayrıca yardım kampanyası düzenlenmiş, geniş bir katılım sağlanmış ve toplanan teberrularla 50.000 altın lira toplanmıştır.
Böylelikle temin edilen inşaat parası ile 6 Ekim 1892 tarihinde 21 koyun kesilerek Darülaceze’nin temeli atılmış ve Sultan Abdülhamid Han’ın cülusunun sene-i devriyesi olan 19 Ağustos 1895 tarihinde binaların inşaatı tamamlanarak fotoğraflardan oluşan iki albümle birlikte anahtarları Sultan Abdülhamid Han’a teslim edilmiştir. Darülaceze’nin resmî açılışı 31 Ocak 1896 tarihinde yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz