BAŞHEKİM YARDIMCISI

Baştabibin, hizmetle ilgili konularda vereceği emirleri, yerine getirmekle yükümlüdürler. Baştabibin teklifi ile Müdür tarafından atanırlar. Baştabip yardımcısı birden fazla ise, Baştabip bunlar arasında görev bölümü yapar. Görevlerinden dolayı, Baştabibe karşı sorumludurlar.