BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün görevleri:
a) Darülaceze Başkanlığının basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,
b) Darülaceze Başkanlığı hakkında medyada(yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında) çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, ilgili makamları bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibini yapmak,
c) Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
ç) Darülaceze Başkanlığının basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek, gerekli izin işlemlerini yürütmek,
d) Darülaceze Başkanlığının etkinlik ve organizasyonlarında fotoğraf, kamera çekimi, editing, grafik tasarım işlemlerini yapmak, bunları arşivlemek,
e)Basın yayın organları ile olan ilişkileri düzenlemek,
f) Darülaceze Başkanlığı ile ilgili haber, basın bültenleri ve basın duyuruları hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,
g) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
h) Başbakanlık İletişim Merkezi(BİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
i) Vatandaşların mektup, e-mail, telefon vb. yollarla ilettikleri talep, şikayet, görüş ve önerilerine ilişkin başvuruları almak, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

j)Darülaceze Başkanlığına gelen ziyaretçi gruplarını organize etmek ve Kurum hakkında bilgilendirme yapmak,

k)Darülaceze Başkanlığını tanıtıcı materyalleri( afiş, broşür,dergi,v.s) hazırlamak,

l) Darülaceze Başkanlığının yaşlı ve çocuk sakinleri için sosyal ve kültürel etkinlikler planlamak, organize etmek,
m) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmektir.