BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

Bilgi İşlem Birimi

Bilgi sistemlerini geliştirmek ve değiştirmek için diğer bölümler ve kendi bölümü içerisinde koordineli bilgi toplar, analiz eder. Sistemleri tasarlar ve tanımlar. Sistemlerin kurulmaları ve çalışmaları için gerekli yöntemleri tanımlar. Kuruluşlarını yapar yada denetler. Çalışmakta olan kurulmuş sistemleri değerlendirir ve geliştirilmeleri için önerilerde bulunur. Araştırmaları ve çalışmaları belgeler. Yapılan tüm işlerin, iş yapış şekillerini sürekli kılar. Dökümantasyon ve arşivlemeyi yapar.

1.Projelerin Kurumun bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Kurumsal otomasyon stratejilerini belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.

2.Başkanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek.

3.Başkanlığın internet hizmetlerini yürütmek, web sayfalarının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak ya da yaptırmak, web uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit ve teminle hizmetin sağlıklı yürümesini sağlamak,

4.Başkanlığın hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak.

5.Başkanlığın bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak düzenli şekilde hizmet içi eğitim almalarını sağlamak.

6.Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde, amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek.

7.Yeni donanım, yazılım ( teknoloji) ları izlemek, değerlendirmek ve kurumun gereksinimlerine uygunluğunu saptamak.