EMLAK ŞUBE MÜDÜRÜ

EMLAK ŞUBE MÜDÜRÜ: Mali işler Başkan yardımcısına karşı sorumlu ve ona bağlı olarak çalışır.

Görevleri:

1-Kendine bağlı birimlerde Darülaceze Nizamnamesi, Kanun, Tüzük, Yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında, eksiksiz olarak yapmaktan, yaptırmaktan, mahiyetindeki memurları yetiştirmek, çalıştırmak, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten, iş güvenliğini sağlamaktan görevli ve sorumludur.

2- Darülaceze Başkanlığı’nın gayrimenkullerinin gelir ve giderleri ile ilgili hesap iş ve işlemlerini yapmak, yaptırmak. Kira gelirlerinin takibi ve tahsili, ödenmeyen kiraların Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışarak hukuki yollardan tahsil edilmesinden sorumludur.

3- Darülaceze Başkanlığı’na yapılmış olan gayrimenkul bağışlarının kabulü, devri,
tapu işlemleri ve gayrimenkulleri 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile satış ya da kiralama ihalesini yaparak, satışını ya da kiralanmasını sağlamakla sorumludur.

4- Darülaceze Başkanlığına ait olan gayrimenkullerin tamir, tadilat, bakım ve onarım işlemlerini Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tamamlanmasından sorumludur.

5- Darülaceze Başkanlığına ait olan gayrimenkuller ile ilgili tüm Belediye, Tapu,
Kadastro işlemlerinin takibi ve gelişmeler ile ilgili Başkan Yardımcılarını bilgilendirmekten ve işlemlerin tamamlanmasından sorumludur.

6- Darülaceze Başkanlığına ait olan taşımazlar için açılacak olan tüm emlak ihalelerinin hazırlanmasından, belgelerin düzenlenmesinden, düzenlenen belgelerin doğruluğundan ve kanunlara uygun durumda olmasını sağlamaktan sorumludur.

7-Kendine bağlı birimlerden olan Otopark, Kantin ve Satış Mağazasının gelir ve giderleri ile ilgili hesap iş ve işlemleri düzenlemek, düzenletmekten sorumludur.

8- 657 sayılı kanun, diğer kanun ve yönetmeliklerle kendilerine verilen görevleri yapmak ve kendine bağlı birimlere yaptırmakla sorumludur.