KİRALAMA BİRİMİ

Kiralama Birimi

1- Darülaceze Başkanlığına intikal etmiş olan tam mülkiyetli taşınmazların ilgili Yasa hükümlerine göre ihale işlemlerinin yapılmasını, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi, kira artış ve takiplerinin düzenli yapılmasını ve kiralarını ödemeyen kiracıların icra yolu ile kira bedellerinin tahsili için Hukuki İşlemlerin başlatılmasını,

2- Kiraya verilen ve verilecek taşınmazların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlemlerinin teknik elemanlarla istişarede bulunarak yaptırılmasını, belirli aralıklarla taşınmazların hali hazır durumunu tespit ederek; devir, işgal ve tecavüzlere karşı gerekli yasal işlemlerin yapılmasını,

3- Taşınmazların iktisap, devir, tevhit, ifraz, terk gibi işlemleri sonrasında giriş, çıkış ve diğer değişiklik kayıtlarının yapılması konusunda Emlak, Hukuk, Teknik İşler ve Saymanlıkla müşterek çalışmaların koordineli olarak yürütülmesini,

4- Kısmen veya tamamen Kuruma ait taşınmazların kiraya verilecek olanlardan emsal ve rayiç değerlere göre kira ekspertiz raporlarının yapılmasını sağlamak, bu raporlara göre gerektiğinde kira tespit davası açılmasını Hukuk Müşavirliğinden talep etmek, taşınmazların kiralarını veya ecri misillerini takip etmek, tahliyesi gerekenlerin tahliyesinin sağlanması için Hukuk Müşavirliği ile koordineli çalışmaların yapılmasını,

5- Kurum tarafından dava açılması gereken hallerde iddianın ispatına yarayacak her türlü bilgi ve belgeleri, Hukuk Müşavirliği’ne göndererek dava açılmasını talep etmek, aleyhte açılan davalara ilişkin olarak savunma dosyalarının hazırlanmasında Hukuk Müşavirliği’ne yardımcı olmak ve faaliyet konuları ile ilgili olarak Avukat veya Hukuk Müşavirleri’nden görüş alınmasını,

6- Servisin çalışma esası, taşınmazların kiralama dosyalarını, kayıt ve arşivleme yöntemlerinin belirlenmesi, işlemlerin bilgisayar ortamında yürütülmesi takiplerin verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.