MUHASEBE BİRİMİ

Muhasebe Birimi Kurum Personellerinin giderleri de dahil olmak üzere tüm gider tahakkuklarının gerçekleştirildiği birimdir.

a) Muhasebe birimi, Görevlerini icra sırasında diğer birimlerle de koordinasyonlu olarak çalışır. Tahakkuku ödemeye bağlı olan giderlerin tahakkuk işlemleri için gelir şefliği ile birlikte koordineli olarak çalışmak durumundadır.

b) Ödemesi yapılacak giderlere ait dosyaların ve Kurum Personelinin maaş, ikramiye, yol harcırahı gibi giderlerinin tahakkukunun yapılmasını sağlamak,

c)Servisindeki eksiklik ve aksaklıkların zamanında giderilmesini sağlamak,

d)Mükelleflerin iş ve işlemlerinin en kısa zamanda yapılmasını sağlamak,

e)Başkan,Başkan yardımcısı ve şube müdürü tarafından verilen görevleri yapmak,

f)Kurumun diğer birimleriyle koordinasyonlu bir çalışma yürüterek, onlarla alakalı olan gider tahakkuklarının yapılmasını sağlamak.

Muhasebe Şefi, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili konularda şube müdürüne karşı sorumludur.