ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürü’nün  görevleri şunlardır:
a) Başkanın çalışma programını düzenlemek,
b) Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve
yürütmek,

c) Başkanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve koordine etmek,
d) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmaktır.