PERFORMANS VE EĞİTİM BİRİMİ

Performans ve eğitim Birimi

a) Personelin devam kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takibini yapmak,

b) Çalışan memnuniyeti ve personelin performans ve motivasyonunun arttırılması amacıyla önerilerde bulunmak, gerekli çalışmaları yapmak,

c) Personelin hizmet içi eğitimi ihtiyacını belirleyerek eğitimlerin yapılmasını sağlamak, Personelin sürekli gelişimini sağlayacak eğitim hedefleri belirlemek, eğitim sonuçlarını değerlendirerek birimlere duyurmak, personelin oryantasyon eğitimlerini etkili olarak uygulatmak ve takip etmek,

ç) Resmî kurumlarla ve diğer birimler ile yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri yürütmek, koordine etmek,

d) Birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek, ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek,

e) Şube Müdürlüğünce verilecek benzer görevleri diğer birimler ile koordinasyon ve işbirliği içinde yerine getirmektir.