DAİRE 1 ÇOCUK YUVASI

Sokağa terkedilmiş 0- 3 yaş grubu  çocukların her türlü ihtiyacının (barınma,yiyecek,giyecek,sağlık)  giderildiği bir birimdir.

Çocuk yuvasında verilen hizmetler Yuva Sorumlu Hekiminin şefliğinde çocuk sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve  hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 50

DAİRE 2 ERKEK DAİRESİ

Günlük yaşam aktivitelerini kısmen yapabilen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği bir birimdir.

Daire 2’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 96

DAİRE 3 POLİKLİNİKLER

Kurumdaki sakinlere, personele ve halka ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti verilmektedir.

DAİRE 4 ERKEK DAİRESİ

Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirebilen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği birimdir. Daire 4’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir

DAİRE 5 YATAĞA BAĞIMLI KADIN DAİRESİ

Yatağa bağımlı,günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirmeyen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının (barınma, yiyecek,giyecek,sağlık) giderildiği birimdir.

Daire 5’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 122

DAİRE 6 KADIN DAİRESİ

Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirebilen kadın sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği birimdir.
Daire 6’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 96

DAİRE 7 ERKEK DAİRESİ

Günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirebilen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının giderildiği birimdir.
Daire 7’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 96

DAİRE 8 YATAĞA BAĞIMLI ERKEK DAİRESİ

Yatağa bağımlı,günlük yaşam aktivitelerini yardımsız yerine getirmeyen erkek sakinlerin her türlü ihtiyacının (barınma, yiyecek,giyecek,sağlık) giderildiği birimdir.
Daire 8’de verilen hizmetler Daire Sorumlu Hekiminin şefliğinde sakin sayısına göre yeterli sayıda bulunacak hemşire ve hastabakıcılar tarafından verilir.

Yatak Kapasitesi 106

Kendine Yetebilen Sakinlere Verilen Hizmetler

Darülaceze Başkanlığı Nizamnamesinde belirlenen şartlara göre kuruma kabul edilen ve kendine yetebilen sakinlere yaşam boyu  verilen hizmetleri  kapsamaktadır.

 

 

Kendine Yetebilen Sakinlerin Daire Kapasiteleri

YAŞAM ALANLARI                            KAPASİTE                              CİNSİYET

  • DAİRE 2                                                76                                       ERKEK
  • DAİRE 4                                                94                                       ERKEK
  • DAİRE 6                                                63                                       BAYAN
  • DAİRE 7                                                72                                       ERKEK
  • DAİRE 9                                                24                                       BAYAN

Personeller 24 saat esasına göre üç vardiya şeklinde, toplam  329  Kendine Yetebilen Sakinimize bakım hizmeti vermektedir. Kendine Yetebilen Sakinlere Sunulan Bakım Hizmetleri genel olarak; Kendine Yetebilen Sakinlere Daire Sorumlu Hekimleri denetiminde, hemşire ve sağlık memuru tarafından tıbbi ve  kişisel bakım takipleri yapılmaktadır. Takipler sakinler için oluşturulan dosyalarda kayıt altında tutulmaktadır. Daire Sorumlu Hekimleri ve Sağlık Personelleri denetiminde,  yardımcı sağlık personeli rutin olarak belirlenmiş Kişisel Bakım, Yemek, Giyinme, Banyo vb. bakım hizmetlerini yerine getirmektedir. Hekim tarafından istenen  sevk, tıbbi müdahale, laboratuar tetkikleri ve  rutin ilaçlarının takibi yapılmaktadır. Hastane takiplerinde(sevk)  gerekli bilgilendirme ve evrak  düzenlemeleri yapılarak, yardımcı sağlık personeli refakatinde hastaneye sevk edilmektedir. Diyetisyen tarafından sakinlerimize önerilen diyet listesi düzenlenerek takip edilmektedir.  Daire psikologu tarafından sakinlerin sosyal aktivitelere ve rehabilitasyon hizmetlerine katılımı sağlanmaktadır.